1. Pun naziv (iz registra) “ELEKTROHEM” D.O.O.
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJAŠNJU TRGOVINU

2. Središte (iz registra): 11077 Novi Beograd, UL. Semberijska 1v

3. Adresa na kojoj firma obavlja delatnosti i prima pošiljke:
11070 Novi Beograd, UL. Semberijska 1v

4. Poreski identifikacioni broj (PIB): SR 100146842

5. Matični broj preduzeća: 17204106

6. Šifra delatnosti: 4690

7. Tekući računi preduzeća:
325-9500900014345-33 (OTP Banka)
265-1040310000536-02 (Raiffeisen Banka)

8. Brojevi telefona/faksa: 011/2260718, 3183554, 2162195

9. E-mail: elektrohembg@gmail.com

10. Preduzeće “ELEKTROHEM” D.O.O. je obveznik PDV-a na osnovu potvrde br.134064200